Afgelastingen

Afgelast of niet?

Zo kom je het zelf te weten!

* Wij volgen de afgelastingen van de jeugd niet meer,

 

   maar de scheidsrechter beslist dan ter plaatse! 

 

* Het bestuur kan zelf ook over gaan tot gehele

 

   afgelasting van een speeldag. Alle ploegverantwoor-

 

   delijken worden dan per mail verwittigd en er wordt

 

   een melding gemaakt op de website op het tabblad 

 

   'Volgende speeldag': afgelast